http://
www.vystavahradec.cz
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum provedení platby. Společně s podáním přihlášky je vystavovatel povinen uhradit výstavní poplatek, k jeho zaplacení se zavazuje podáním přihlášky. Nebude-li celá částka připsána na účet pořadatele výstavy, přihláška bude bez upozornění zrušena. Při vystavování více psů nemůže být pes ve třídě štěňat, dorostu, veteránů nebo čestné považován při platbě za prvního psa.

Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele / spolumajitelů je / jsou zcela shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu.

Storno přihlášky, přeřazení psa ze třídy do třídy, zm
ěna v přihlášce - poplatek 100,- Kč, je možné jen do 1.5.2022
             ( IBAN: CZ2220100000002500559686, BIC: FIOBCZPPXXX )
Kynologický spolek Hradec Králové
Pardubická 15/3
500 04 Hradec Králové
 
pro jednotlivce
pro firmy
1 strana A5
500,- Kč
1.000,- Kč
1/2 strany A5
300,- Kč
    600,- Kč
Inzerce v katalogu:
Inzeráty je nutné podat do data uzávěrky na adrese pro výstavu
2500559686/2010
HRADEC KRÁLOVÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
Home Novinky Propozice Přihláška Platby Doprava Sponzoři Kontakt Fotogalerie
varibilní symbol vygneruje sytém dogoffice, jako specifický symbol
uveďte číslo vašeho mobilního telefonu uvedeného v systému DO nebo na
přihlášce, do poznámky pro příjemce platby uveďte Příjmení a jméno majitele
psa
majitel účtu:
Minulé ročníky
                               číslo účtu:
TOPlist
50. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ - I. uz.: 17.4.2022 / II. uz.: 1.5.2022
50. ročník KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ - 28.05.2022
50. ročník KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ - 28.05.2022
 
Krajská výstava
 
I. uzávěrka
II. uzávěrka
za 1. psa včetně katalogu
600,- Kč
700,- Kč
za dalšího psa (bez katalogu)
550,- Kč
650,- Kč
třída štěňat, dorostu, veteránů a čestná
300,- Kč
400,- Kč
soutěže (Nejl.pár, Chov.sk., Ml.vystavovatel)
200,- Kč
300,- Kč