http://
www.vystavahradec.cz
On-line přihlášení:              Příjem přihlášek byl ukončen

prostřednictvím on-line systému ČMKU dogoffice
po zadání přihlášky musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací zpráva (obratem), pokud toto nenastane, přihlášení NEBYLO ÚSPĚŠNÉ !!!
Přihláška ke stažení:        DOC          PDF  

zasílejte poštou na adresu:
Kynologický spolek Hradec Králové
Pardubická 15/3
500 04 Hradec Králové
Důležitá upozornění:

Přihlášku poštou zasílejte DOPORUČENÉ
vyplňujte STROJOVĚ nebo ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM

K přihlášce na výstavu je nutno přiložit doklad o zaplacení výstavního
poplatku a oboustrannou FOTOKOPII PRŮKAZU PŮVODU psa -
platí pro VŠECHNY PSY přihlášené na výstavu !
Pro třídu pracovní je nutno doložit malý certifikát vystavený ČMKJ,
ČKS, ČMKU nebo KJ ČR. Jiné doklady o vykonaných zkouškách
nebudou brány na zřetel.

Přijetí bude potvrzeno vstupním listem nejpozději 7 dnů před
výstavou - pouze e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v
přihlášce !
Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je třeba se
o důvodu informovat u pořadatele výstavy.
HRADEC KRÁLOVÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
Home Novinky Propozice Přihláška Platby Doprava Sponzoři Kontakt Fotogalerie
I. uzávěrka:   2.4.2017          II. uzávěrka:  16.4.2017
   47. ročník KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ - 13. 5. 2017
  47. ročník KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ - 13. 5. 2017
TOPlist
Minulé ročníky
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
    • 2007
    • 2006
    • 2005